Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Poetry

ਪਰਦੇਸ

ਦਿਲ਼ ਕਿੰਝ ਟੱਪਦਾ ਐ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੈ ਪਰਦੇਸ ਹੋ ਆਏ, ਕਿਤਨੇ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਵੇਸ, ਭੇਖ, ਚੱਜ, ਅਚਾਰ, ਕਲਾ ਵੇਖ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੈ ਅਸਾਡੇ ਲਈ …